001: /**
002: * Programın kullanıcıyla olan etkileşimi MainEntry sınıfı
003: * sayesinde olur. 
004: * @author Cagatay CEBI - cagataycebi@gmail.com
005: * @version 1.0
006: */
007: 
008: public class MainEntry {
009:     
010:     private static boolean FLG_BACKGROUND = false;
011:     private static boolean FLG_ONCE = false;
012:     private static boolean FLG_SETUP_CONFIGURATION = false;
013:     private static boolean FLG_DISPLAY_OUTPUT = false;
014:     private static boolean FLG_DISPLAY_HELP = false;
015:     private static boolean FLG_SHOW_LICENSE = false;
016:     
017:     /**
018:     * Kullanıcının göndermiş olduğu parametreler, 
019:     * main fonksiyonuyla belirlenir. 
020:     * @param args
021:     */
022:     public static void main( String args[ ] ) 
023:     {
024:         
025:         char c;
026:         byte char_position;
027:         byte arg_position = 0;
028:         
029:     
030:         do {
031:             String parameter;
032:             if( args.length == 0) 
033:                 parameter ="-h";
034:             else 
035:                 parameter = args[ arg_position++ ];
036:             
037:             char_position = 0;
038:             do {
039:                     c = parameter.charAt( char_position++ );
040:                     
041:                     if( c == '-' ) continue;
042:                     
043:                     switch( c ) {
044:                         //SHOW PROGRAM LICENSE
045:                         case 'w' :    FLG_SHOW_LICENSE = true;
046:                                     break;
047:                         case 'c' :    FLG_SHOW_LICENSE = true;
048:                                     break;
049:                         //Display help
050:                         case 'h' :    FLG_DISPLAY_HELP = true;
051:                                     break;
052:                         case '?' :    FLG_DISPLAY_HELP = true;
053:                                     break;
054:                         // Change configuration file
055:                         case 's' :    FLG_SETUP_CONFIGURATION = true; 
056:                                     break;
057:                         case 'o' :    FLG_ONCE = true;
058:                         // Background process           
059:                         case 'b':     FLG_BACKGROUND = true;
060:                                     break;
061:                         // Display output
062:                         case 'd' :    FLG_DISPLAY_OUTPUT = true;
063:                                     if( !FLG_BACKGROUND )
064:                                         FLG_ONCE = true;
065:                                     break;
066:                         default :
067:                             System.out.println( "ERROR: Wrong parameter - ' " + c +" '");
068:                             FLG_DISPLAY_HELP = true;
069:                     }
070:                 } while( char_position < parameter.length( ) );
071:             }while( arg_position < args.length );
072:             
073:         if( FLG_SHOW_LICENSE ) display_license( );
074:         else if( FLG_DISPLAY_HELP ) display_help( );
075:         else if( FLG_ONCE ) run_once( FLG_DISPLAY_OUTPUT );
076:         else if( FLG_BACKGROUND ) run_in_background( FLG_DISPLAY_OUTPUT );
077:         else if( FLG_SETUP_CONFIGURATION ) run_configuration( ); 
078:         
079:     }
080:     
081:     /**
082:     * Kullanıcı ad ve soyadının interaktif olarak 
083:     * girilmesini sağlayan fonksiyondur. 
084:     */
085:     public static void run_configuration( )
086:     {
087:         String user_name, user_pass;
088:         System.out.println("\n\t\tLogMyIP Ayarlar:");
089:         System.out.println("\t\t================\n");
090:         System.out.println("Programı kullanabilmek için kullanıcı adı ve şifre almanız gerekmektedir.");
091:         System.out.println("Bunun için, http://www.cagataycebi.com/projects/LogMyIP adresini ziyaret edin.");
092:         System.out.println("Alacağınız kullanıcı adı ve şifreyi 's' parametresiyle, programa tanıtın.");
093:         System.out.println("LogMyIP programını bu aşamadan sonra kullanabilirsiniz.");
094:         System.out.println("Eğer daha önce kullanıcı adı ve şifre aldıysanız, bu uyarıyı dikkate almayın.\n\n");
095:         System.out.print("Kullanıcı Adı> ");
096:         user_name = SavitchIn.readLine( );
097:         System.out.print("Şifre> ");
098:         user_pass = SavitchIn.readLine( );
099:         Configuration.write_configuration_file(user_name, user_pass);
100:         
101:     }
102:     
103:     /**
104:     * Programın arka planda, sürekli çalışmasını sağlayan 
105:     * fonksiyondur.
106:     * @param output_option
107:     */
108:     public static void run_in_background( boolean output_option )
109:     {
110:         LogService logger = new LogService( output_option );
111:         logger.start( );
112:     }
113:     
114:     /**
115:     * Program sadece bir kere IP kayıdı yapar.
116:     * @param output_option
117:     */
118:     public static void run_once( boolean output_option )
119:     {
120:         LogService logger = new LogService( output_option );
121:         logger.run_once( );
122:         logger = null;
123:     }
124:     
125:     /**
126:     * Yazılımın, GPL lisansıyla korunduğunu göstermeye 
127:     * yarayan fonksiyondur.
128:     */
129:     public static void display_license( )
130:     {
131:         System.out.println("\n\tLogMyIP 1.0, Copyright (C) 2006 Çağatay ÇEBİ"+ 
132:                 "\n\thttp://www.cagataycebi.com - cagataycebi@gmail.com" +
133:                 "\n\tLogMyIP, GPL lisansı altında dağıtılmaktadır. " +
134:                 "\n\tPaket içersinde bulunan, GPL lisansında " +
135:                 "\n\tdetayları bulabilirsiniz.\n" );
136:     }
137:     
138:     /**
139:     * Yardım bilgilerini gösterir.
140:     */
141:     public static void display_help( )
142:     {
143:         System.out.println("\n\t\tLogMyIP Yardım:");
144:         System.out.println("\t\t==============\n");
145:         System.out.println("Programı kullanabilmek için kullanıcı adı ve şifre almanız gerekmektedir.");
146:         System.out.println("Bunun için, http://www.cagataycebi.com/projects/LogMyIP adresini ziyaret edin.");
147:         System.out.println("Alacağınız kullanıcı adı ve şifreyi 's' parametresiyle, programa tanıtın.");
148:         System.out.println("LogMyIP programını bu aşamadan sonra kullanabilirsiniz.");
149:         System.out.println("\nParametreler:\n");
150:         System.out.println(" -h veya ?:\t Yardım dosyasını gösterir.");
151:         System.out.println(" -s:\t\t Kullanıcı adı ve şifrenizi yapılandırmanızı sağlar.");
152:         System.out.println(" -o:\t\t Programı yalnızca bir kere çalıştırır.");       
153:         System.out.println(" -b:\t\t Programı, arka planda sürekli çalıştırır. ");
154:         System.out.println(" -d:\t\t Çalışma durumu ekrana çıktı olarak basar.\n");
155:         System.out.println(" ÖRNEK: java -jar LogMyIP.jar -b\n");
156:     }
157: }