C

27 Ağustos 2006

C Programlama Dersi - VII

Bu yazıda öğrenecekleriniz:


Şimdiye kadar işlemiş olduğumuz dersleri pekiştirmek için, bu yazıda örnek sorular çözeceğiz. Soruların hazırlanmasında, arkadaşım Sunay SÖNMEZ'in büyük emeği geçmiştir. Kendisine teşekkür ederim.

Örnek Sorular

Soru 1.a: Aşağıdaki programın çıktısı nedir? Soru 1.b: Aşağıdaki programı doğru olarak yazınız.
#include<stdio.h>
int main( void )
{
	int i = 0;
	for( ; i < 12; i++ ) {
		if( ( i++ + 1 ) == 5 ) 	
			printf( "%d\n",i );
		else 
			if( i % 2 == 0 ) break;
			else if( i % 3 == 0)
				continue;
			else 
				printf("%d\n", i );
	}
	return 0;
}
#include<stdio.h>
int main( void )
{
	int sum;
	float average;
	int weight_1, weight_2;
	printf( "1.agirlik> " );
	scanf( "%d", &weight_1 );
	sum += weight_1;
	printf( "2.agirlik> " );
	scanf( "%d", weight_2 );
	sum += weight_2;
	average = sum / 2;
	printf( "Ortalama: %.2f\n", average );
	return 0;	
}

Cevap için tıklayınız...

Cevap için tıklayınız...

Soru 2: Bir üçgende, iki kenarın toplam uzunluğu, üçüncü kenardan az olamaz. Ayrıca iki kenarın birbirinden farkının mutlak değeri, üçüncü kenardan büyük olmamalıdır. Bu bilgileri kullanarak, verilen üç kenar uzunluğuna göre bir üçgen çizilip çizilmeyeceğini gösteren programı yazınız. Girilecek kenar uzunlukları tam sayı olacaktır.

Cevap için tıklayınız...

Soru 3: Klavyeden girilecek bir sayının asal sayı olup olmadığını ekrana basan bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız...

Soru 4: Klavyeden girilecek 0 ile 999 arasında bir tam sayının, yazıyla ifade eden ( örneğin 49, 'kırkdokuz' gibi ) bir program oluşturunuz.

Cevap için tıklayınız...

Soru 5: Dört basamaklı bir sayının rakamları ters yazılıp, 4 ile çarpılırsa, çıkan sonuç, kendisiyle aynıdır. Dört basamaklı bu sayıyı bulunuz.

Cevap için tıklayınız...

Soru 6: Fibonacci serisinin ilk iki elemanı 0 ve 1'dir. Bundan sonra gelen sayılar, kendisinden önceki iki sayının toplamıyla bulunur. Yani seri elemanları 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ... şeklinde gitmektedir. Verilecek adım sayısına göre, Fibonnaci serisinin elemanlarını gösterecek bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız...

Soru 7: Verilecek kenar uzunluğuna göre, yıldız (*) işareti kullanarak kare çizen, bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız...

Soru 8: Aşağıdaki eşkenar dörtgen çıktısını üretecek bir program yazınız:

    *
   ***
  *****
 *******
*********
 *******
  *****
   ***
    *

Cevap için tıklayınız...

Soru 9: Hipotenus'u 500 birime kadar olan dik üçgenlerin, kenar uzunluklarını gösteren bir program yazınız. Kenar uzunlukları, sadece tam sayı olacaktır.

Cevap için tıklayınız...

Çağatay ÇEBİ


<< Geri İleri >>