Programlama

Merhaba;

Her ne kadar -şimdilik- yetersiz olsa da, burada çeşitli programlama dillerine dair ders anlatımlarını toplayacağız. Şayet siz de burada yazı yazmak ve bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak isterseniz, bundan büyük mutluluk duyarım.

Her türlü fikir, eleştiri ve önerinizi bekliyorum.

Çağatay ÇEBİ

Anlatımlar:  CJavaHTMLDiğer


C

1) C Programlama Dersi - I
   C Programlama diline temel giriş; derleyicilere (compiler) dair açıklama, program yazmak için gerekenler, algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları...

2) C Programlama Dersi - II
   Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri...

3) C Programlama Dersi - III
   Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, <,>, vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler

4) C Programlama Dersi - IV
   if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri

5) C Programlama Dersi - V
   Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile Etiketler

6) C Programlama Dersi - VI
   Sayı tabanları, İkilik (Binary) ve Onaltılık (Hexadecimal) sayı sistemleri, Bit bazında (Bitwise) Operatörler, Operatör öncelikleri

7) C Programlama Dersi - VII
  Önceki derslerle ilgili örnek problemler

8) C Programlama Dersi - VIII
   Kısa Devre Değerlendirme ( Short Circuit Evaluation ), Önişlemci Komutları, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #if, #else, #endif, #elif ve #include önişlem operatörleri ( Preprocessor )

9) C Programlama Dersi - IX
   Fonksiyonlar, main(  ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi

10) C Programlama Dersi - X
   Bazı aritmetik fonksiyonlar, Bellek yapısı ve adresler, Pointer'lar (İşaretciler), Referansla argüman aktarımı (Call by Reference), Fonksiyon prototipleri, Rekürsif fonksiyonlar

11) C Programlama Dersi - XI
   Diziler, dizilere ilk değer atama, dizilerin fonksiyonlara aktarımı, dizilere pointer ile erişim, fonksiyondan dizi döndürmek, sıralama algoritmaları, kabarcık sıralaması

12) C Programlama Dersi - XII
   Çok boyutlu diziler, çok boyutlu dizilere ilk değer atama, 2 boyutlu dizilerin hafıza yerleşimi, Pointer dizileri, dinamik bellek yönetimi, calloc(  ), malloc(  ) ve free(  ) fonksiyonları

13) C Programlama Dersi - XIII
   Katarlar ( String ), Katarlarda printf(  ) ve scanf(  ) kullanımı, gets(  ) ve puts(  ) fonksiyonları, Katarlara ilk değer atama, Biçimlendirilmiş ( formatlı ) gösterim, Standart katar fonksiyonları

14) C Programlama Dersi - XIV
   Yeni Değişken Tipi Oluşturma ( enum ), typedef Kullanımı, Yapılar ( Structures ), Yapı Etiketleri, Dinamik YapılarJava

1) Java Programlama Dersi - I
   Java Programlama diline temel giriş; JRE'nin yüklenmesi, J2EE'nin kurulumu, Eclipse'in kullanımı...

2) Java Programlama Dersi - II
  Eclipse'te görsel tasarım araçlarının kurulumu ve eklentilerin yüklenme şekli...

3) Java Programlama Dersi - III ( PDF )
  Java Programlama Diline Giriş "Merhaba Dünya"

4) Java Programlama Dersi - IV ( PDF )
  Okunabilir Kod Yazım Standartları: "Şiir Gibi Kod Yazma"HTML

1) HTML Kodlama Dersi - I
   HTML Kodlamaya Giriş...

2) HTML Kodlama Dersi - II
   HTML Yazı tipleri, Sayfa içeriğine resim ekleme, arka planı değiştirme

3) HTML Kodlama Dersi - III
   HTML içersinde listelerin kullanımı, liste tipleri

4) HTML Kodlama Dersi - IV
   HTML Tablo oluşturma

5) HTML Kodlama Dersi - V
   HTML Form elemanları; checkbox, dropbox, radiobox kullanımı

6) HTML Kodlama Dersi - VI
   HTML5 önbilgi ve canvas, audio, video etiketlerinin kullanımıDiğer

♦ Bağlı Listelere Dizilerle Yaklaşım ( PDF )
  Bağlı listelere dizilerle yaklaşım