01: /**
02: * Programın çekirdeğini oluşturan sınıftır. 
03: * Yeni kayıt girme işlemleri, bu sınıf sayesinde yapılır.
04: * @author Cagatay CEBI - [email protected]
05: * @version 1.0
06: */
07: public class LogService extends Thread implements BasicConstants{
08:     
09:     private URLReader my_url = new URLReader( );
10:     private String my_web_address;
11:     private boolean is_output_enabled;
12:     
13:     /**
14:     * Constructror:
15:     * IP sorgulamasının yapılacağı URL adresini belirler.
16:     * Ayrıca, kayıt işlem başarısının ekrana yazdırılıp,
17:     * yazdırılmayacağını gösterir. 
18:     * @param output_option
19:     */
20:     public LogService( boolean output_option )
21:     {
22:         set_url_to_go_to( );
23:         is_output_enabled = output_option;
24:     }
25:     
26:     /**
27:     * Sadece bir kayıt yapılacağı durumlarda, 
28:     * aşağıdaki fonksiyon kullanılır. 
29:     * Tek bir kez, kayıt işlemi yapar ve program 
30:     * sonlandırılır.
31:     */
32:     public void run_once( )
33:     {
34:         my_url.read_new_url( my_web_address );
35:         if( is_output_enabled ) {
36:             System.out.println( my_url.get_content().
37:                     substring( my_url.get_content().indexOf("<result>")+"<result>".length(), 
38:                             my_url.get_content().indexOf("</result>")) );
39:         }
40:         
41:     }
42:     
43:     /**
44:     * Program arka planda sürekli çalışacağı zaman, bir 
45:     * thread olarak çalışmaktadır. 20 dakika da bir 
46:     * IP adresi yenilemesi yapar. 
47:     */
48:     public void run( ) {
49:         while( true ) {
50:             try {
51:                 
52:                 my_url.read_new_url( my_web_address );
53:                 if( is_output_enabled ) {
54:                     System.out.println( my_url.get_content().
55:                             substring( my_url.get_content().indexOf("<result>")+"<result>".length(), 
56:                                     my_url.get_content().indexOf("</result>")) );
57:                 }
58:                 //Thread 20 dakika uyuyor.
59:                 Thread.sleep( 20 * 60 * 1000 );
60:             } 
61:             catch( InterruptedException exception ) {
62:                 // THREAD INTERRUPT
63:                 System.err.println( "ERROR: THREAD INTERRUPT IN 'LogSerice' CLASS!" );
64:                 System.err.println( "Exception Detail: " + exception.toString( ) );
65:             }
66:         }
67:     }
68: 
69:     /**
70:     * Kayıt işlemlerinin hangi adres ile yapılacağı burada, 
71:     * belirlenir.
72:     */
73:     private void set_url_to_go_to( ) 
74:     {
75:         my_web_address = WEB_ADDRESS;
76:         UserInfo user_info = Configuration.get_user_info( );
77:         my_web_address += ( "?user_name=" + user_info.user_name + "&user_pass=" + user_info.password );       
78:     }    
79: }